Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening kan Move Autoverhuur gegevens vastleggen. Dit is het geval wanneer je een reservering maakt, een abonnement neemt op een nieuwsbrief, gebruikmaakt van onze (interactieve) diensten, je je interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Move Autoverhuur. Bij de gegevens over jou gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten e.d. Move Autoverhuur kan deze gegevens gebruiken voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan je evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy. Wij geven daarbij de volgende garanties:

  • Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jouw gevraagde informatie te verstrekken of om de door jouw gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

 

De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naarde beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

 

Google Analytics

Move Autoverhuur maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op je computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de Move Autoverhuur ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Move Autoverhuur aanpassingen maken op haar website en of service.

 

Sociale media buttons

Op de website wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Facebook. Via deze buttons kun je informatie van de website delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen je gebruiksgemak optimaliseren maar ook je surfgedrag volgen.Via je browser kun je de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. Je kunt je instellingen zo aanpassen dat je tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat je een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar je computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kun je via je browser cookies verwijderen. Indien je ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat je niet meer van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken. Raadpleeg je  browserinstructies of de “help”-functie van je browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site kun je worden doorverwezen naar andere websites. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met de beheerder van de site.